Колумни во „Нова Македонија“

Колумни од Славчо Ковилоски објавени во „Нова Македонија“ посветени на хип хопот

Хипхоп-културата во глобални рамки

Нова Македонија

Дневен весник, бр. 24628

Година: 2019

https://novamakedonija.com.mk/pecateno-izdanie/%D1%85%D0%B8%D0%BF%D1%85%D0%BE%D0%BF-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%BE-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8/

„Појава и развој на хипхопот

Нова Македонија

Дневен весник, бр. 24634

Година: 2019

https://novamakedonija.com.mk/prilozi/lik/%d0%bf%d0%be%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%be%d1%98-%d0%bd%d0%b0-%d1%85%d0%b8%d0%bf%d1%85%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%82/

„Елементи на хипхопот

Нова Македонија

Дневен весник, бр. 24640

Година: 2019

https://novamakedonija.com.mk/prilozi/lik/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%85%d0%b8%d0%bf%d1%85%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%82/

„Јазикот на хипхопот

Нова Македонија

Дневен весник, бр. 24645

Година: 2019

https://novamakedonija.com.mk/pecateno-izdanie/%d1%98%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%85%d0%b8%d0%bf%d1%85%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%82/

Слем-поезија

Нова Македонија

Дневен весник, бр. 24650

Година: 2019

https://novamakedonija.com.mk/pecateno-izdanie/%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%bc-%d0%bf%d0%be%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d1%98%d0%b0/

„Лириките на хипхопот

Нова Македонија

Дневен весник, бр. 24656

Година: 2019

https://novamakedonija.com.mk/prilozi/lik/%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%85%d0%b8%d0%bf%d1%85%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%82/

„Графитите како дел од хипхоп-културата

Нова Македонија

Дневен весник, бр. 24661

Година: 2019

Пишува: Славчо Ковилоски

https://novamakedonija.com.mk/prilozi/lik/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d0%bb-%d0%be%d0%b4-%d1%85%d0%b8%d0%bf%d1%85%d0%be%d0%bf-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0%d1%82/

„Хипхоп-монтажа - техника на филмска монтажа

Нова Македонија

Дневен весник, бр. 24667

Година: 2019

https://novamakedonija.com.mk/pecateno-izdanie/%d1%85%d0%b8%d0%bf%d1%85%d0%be%d0%bf-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%bd/

Модните стилови и хипхопот

Нова Македонија

Дневен весник, бр. 24673

Година: 2019

https://novamakedonija.com.mk/prilozi/lik/%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%b8-%d1%85%d0%b8%d0%bf%d1%85%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%82/